Vakantie aan de zee historiek
Vakantie aan de zee Dorinda
Vakantie aan de zee Kat

Historiek van Domein Rietvelde

In 1921 werd “de hoeve” (eerder een bouwvallig goed) met landerijen gepacht door mijn grootouders Leon Beernaert (+) en Eliza Debaillie (+). Zij brachten 3 kinderen ter wereld: Oscar (+), Marcel (+) en Maria Beernaert. In 1926 werd de oude hoeve afgebroken en een stukje verder werd op het domein de nieuwe (huidige) hoeve opgericht, met name “’t Nuytkante”. In 1960 werd de boerderij en landerijen door hen aangekocht. Tot grote spijt stierf 1 jaar later grootvader Leon Beernaert. Grootmoeder Eliza Debaillie boerde verder met de 2 jongste kinderen Marcel en Maria die nog thuis waren. In 1966 huwde de jongste dochter Maria Beernaert met Roger Monballiu. Hij kwam dan inwonen bij de familie Beernaert. Zij brachten 2 kinderen ter wereld : Martine en ik, Dorinda Monballiu.

Aanvankelijk was “het boerenleven” helemaal niet besteed voor de 2 dochters! Martine studeerde voor boekhoudster, Dorinda studeerde voor architect-assistente. In 2000 huwde Dorinda (tekenaar-bediende in een bouwbedrijf) met Robbie Vandaele (zelfstandig schilder). In 2001 beslisten Robbie en ik de ouderlijke hoeve (met dieren, landerijen en goederen) over te nemen toen mijn ouders Maria en Roger op pensioenleeftijd kwamen. De prachtige situering van de hoeve was spijs tot nadenken en wij besloten om de stap te zetten naar hoevetoerisme. Zo werd “Domein Rietvelde” geboren, te midden in groene weiden, gewassen en rietvelden. Nadat de plannen werden goedgekeurd om een gedeelte van de stallen te verbouwen, zijn wij met de veranderingswerken onmiddellijk van start gegaan. Met man en macht hebben wij (met familie) eraan gewerkt. Intussen, op 4 februari 2003 werd onze eerste spruit Olivia geboren.

Op 9 mei 2003 werden de vakantieverblijven voor het eerst verhuurd. Op 30 januari 2008 werd ons tweede dochtertje Marie Lou geboren.

Moeder Maria en vader Roger stonden ons lang dagelijks bij voor het gebeuren op en rond de boerderij.

Bij deze willen wij hen van harte bedanken!

Dorinda